Ukraina

Kamieniec Podolski /Ukraina
Cena od 2117 PLN
479 EUR
/ osoba / 13 dni
Transporttransportautokar

Świadczenia

transport autokarem komfortowym ( bar, video), transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa, noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami, śniadania, gorące kolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta, opieka Pilota, przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie

UkrainaUkrainaUkrainaUkraina
Numer oferty: 329/2647
10100000
Wyżywienie

śniadanie, kolacja

Zakwaterowanie

hotel

O PIELGRZYMCE

PIELGRZYMKA na UKRAINE autokaremprogram 13 dniowy - na zamówienie dla grup: klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych Termin do ustalenia Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE Zamówienia można dokonywać ONLINE lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

Program autorski AVE ( E.Weintrit) NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić 1 dzień KATOWICE – LWÓW zbiórka przy Parafii w Katowicach, po mszy św. przejazd w kierunku granicy ukraińskiej w Hrubieszowie, zwiedzanie Sokal( cerkiew św. Mikołaja) i Czerwonohradn /Bugiem (miasto Potockich), w miarę możliwości Żółkiew ( zamek Żółkiewskich) kolacja i nocleg we Lwowie. 2 dzień LWÓW - TARNOPOL Śniadanie, przejazd do Oleska(zamek - miejsc urodzenia Króla Jana III Sobieskiego), Złoczów (zamek Sobieskich), Zbaraż (obrona zamkuw1649 r), kolacja, nocleg w Tarnopolu 3 dzień TARNOPOL – KRZEMIENIEC – POCZAJÓW - DUBNO śniadanie, przejazd do Krzemieńca - miasto J. Słowackiego ( dom i muzeum)-zwiedzanie, przejazd do prawosławnego sanktuarium Maryjnego w Poczajowie ( ikona M.B.Poczajowskiej) - zwiedzanie - zespół klasztorny pobazyliański, Kościół Zaśnięcia Bogurodzicy, kolacja, nocleg w Dubnie 4 dzień DUBNO - KIJÓW Śniadanie, przejazd do Kijowa – stolicy Ukrainy, w drodze msza św. w Berdyczowie( obraz M.B Śnieżnej, kolacja, nocleg 5 dzień KIJÓW Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem: Ławra Pieczarska, Sobór św. Zofii, Pomnik Matki Ukrainy, Plac Niepodległości, Złota Brama, Katedra, Bulwar Chreszczatikowa, Kolacja, kolacja, przejazd pociągiem nocnym na trasie: Kijów – Krym ( kuszetki 6 osobowe) 6 dzień KRYM Śniadanie w pociągu, przyjazd na Krym do Symferopola, transfer do Hotelu, zwiedzanie Ałupki (zamek Jaskółcze gniazdo), Liwadia ( Pałac konferencji z 1945r), kolacja, nocleg w okolicy Jałty 7 dzień KRYM Śniadanie, wycieczka do stolicy Krymu Sewastopola przez Bachczysaraj (Pałac Chanów) i skalne miasto Czufut-Kale, degustacja krymskich win, kolacja, nocleg w okolicy Jałty 8 dzień KRYM – ODESSA Śniadanie, w drodze do Symferopola zwiedzanie jaskiń marmurowych, 13.30 pociąg do Mikołajewa – przesiadka do autobusu, przejazd do Odessy, kolacja, nocleg 9 dzień ODESSA Śniadanie, zwiedzanie największego portu nad M. Czarnym, spacer po bulwarach, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg 10 dzień ODESSA –MOŁDAWIA - KAMIENIEC PODOLSKI Śniadanie, całodniowy przejazd przez Mołdawię ( 550 km),(wiza = 50 USD lub zwolnienie z wiz), w miarę możliwości krótkie zwiedzanie stolicy – Kiszyniowa, kolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim 11 dzień KAMIENIEC PODOLSKI Śniadanie, zwiedzanie twierdzy, kościół św. Piotra i Pawła przejazd przez Chocim(bitwa 1620 r) do stolicy Bukowiny- Czerniowce, przejazd do Kołomyja ( Kościół O. Dominikanów), kolacja, nocleg w Jaremcze ( Perła Karpat- Huculszczyzna) Stanisławowie (ormiańskie sanktuarium Maryjne), 12 dzień śniadanie, przejazd do Stanisławowa (Katedra unicka, Kolegiata, cmentarz polski) – stolicy ziemi halickiej, krótka wizyta w Haliczu, i Drohobyczu (miasto Brunona Sculza), kolacja, nocleg w Truskawcu(uzdrowisko ) 13 dzień Śniadanie, msza św. w Stryju ( kościół MB Piastunki Ludzkich Nadziei), przejazd przez Mukaczewo do granicy w Użgorod, przejazd przez Słowację, powrót do Polski w późnych godzinach nocnych BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

ORIENTACYJNA

Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego) NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO - dla 35 – 39 osób - 499 EURO - dla 40 – 44 osób - 479 EURO -Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty) * Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw ** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

PŁATNNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów. Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika. Na tym formularzu uczestnik podaje - dane osobowe - wybór pokoju - potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa - udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena. Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej. Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto) Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE). Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu. Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych. Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty). KONTA AVE KONTA ZŁOTÓWKOWE 1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257 KONTA WALUTOWE ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw IBAN USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257 EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257 WARUNKI PŁATNOŚCI I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do ..... Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości. Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę. W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura. II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie) III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do …. Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy: - dotrzymywanie terminów płatności - przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma. Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem) Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA

CENA OBEJMUJE: - transport autokarem komfortowym ( bar, video) - transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa - noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami - śniadania, gorące kolacje - ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umowa generalna obejmująca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html - opieka Pilota - przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie CENA NIE OBEJMUJE: - kosztów zwiedzania

POLECAMY

- zabrać ok. 50 USD na koszty zwiedzania - zabrać ok. 100 USD tzw. kieszonkowego

UWAGI

- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy - istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy) - ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html

I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników. Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny. Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy". Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Rezerwacja

Nie można dokonać rezerwacji!Brak portalu obsługującego rezerwację (sart)!
Brak loginu portalu (sart)!
Brak agenta obsługującego rezerwację (sart)!
Oferta posiada niepoprawnie wymodelowane składniki bazowe!
Oferta nie posiada dostępnych terminów!
Zapytanie o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Ukraina , możesz zostawić poniżej swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły!

Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Wiadomość (opcjonalnie):
Wysyłanie...